4 องค์ประกอบ

ธาตุลม: คุณสมบัติ ลักษณะ และการใช้ประโยชน์

ธาตุลม: คุณสมบัติ ลักษณะ และการใช้ประโยชน์

อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซ โดยส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนและออกซิเจน ประกอบด้วยไนโตรเจน 78% ออกซิเจน 21% และก๊าซอื่นๆ 1% อากาศเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรส นอกจากนี้ยังไม่เป็นพิษและไม่ติดไฟ อากาศเบากว่าน้ำและละลายได้ง่าย อากาศสามารถอัดได้และสามารถบีบอัดให้เหลือเพียงเศษเสี้ยวของปริมาตรเดิม นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นและสามารถยืดเพื่อเติมพื้นที่ใดก็ได้

อ่านเพิ่มเติม